Ole Thomasen 1788-1819

      

 

Marta Antora Andreassen, f. 12.05.1856 fra Vassvik i Storstraumfjord. Gift i Hamarøy 12.05.1887. Da var Olaus Holter sokneprest i Hamarøy. Det var nok hos han at Marta tjenestgjorde som budeie.
Marta var datter av Olava og Andreas Olsen fra Vassvik i Storstraumfjord.

MARTAS FORELDRE

Andreas Olsen  ( 1818 - 1883) fra Vassvik og

Olava Olsdatter (1818-1893)  fra Helland i Tysfjord


 

MARTAS SØSKEN:

 

 

 

Anne Maria Andreasdatter

(1846- )                             

 

gift 1870 med Andreas Jakobsen Løding,

Oppsittere på Løding.

Edia Maria Andreasdatter 

(1848-1883 )                               

Døde av tæring i Vassvik sommeren 1883,

35 år gammel og ugift.

Ole Andreassen

(1850- )

gift 1882 med Sofie Hanette Simonsdtr fra

Skotsfjordmark i Steigen/Håkonhals. 

Ole og Sofie overtok Vassvik.

Peder Marelius Andreassen

(1852-1880 )

                                                           

(Nevnt i Vassvik enda i 1882, men det kan ikke

stemme). Gårdmannssønnen Peder Marelius

Andreasen Vassvik f. 1852 druknet under

tømmerfløting 12/7 -1880, 28 år gammel.

Cesilie (Sissel) Maria Andreasdatter 

(1853- )

Oppfostra på Sommersel hos Johan Hansen

Ursin/ Maren Røgh (1865), tjenestejente samme

sted 1875. I 1891 tjenestejente hos Jakob

Pedersen Sommersel. Der var hun også

i 1910. Ugift

 

Hans Kristian Andreassen

(1858- )               

Heime i Vassvik 1875. Ukjent senere. Til Amerika?

Lea Sofia Andreasdatter

(1860- )               

Var i Vsssvik i 1880. Tok utflytting til Steigen. Hun ble gift 1885 med 

Christoffer Lind Berteussen fra Husøya (Berteus Herdagsen).

De bodde først på Dyping, seinere på Mortenstrand.

Bertina Johanna Andreasdatter

(1862- )                

Heime 1891, da husarbeid og budeie, ble gift 1893 med

Andreas Martin Olsen Strømfjord. Bosatt Sørvoll, Svartfjell,

(se der)

Anton Olai Andreassen

(1864- )             

Heime 1891, da fisker og dagarbeider. Ble gift 1898 med

Anna Berg Sivertsdatter, Kalvåg. Han bodde da på

Svartfjell. Se omtale Kalvåg.


 

 

 

 

 

                              

 

Beskrivelse