Året 1964, da Hamarøyværinger ble...

Noen ord om det mine forfedre ikke ville, men som politikkere endret allikavel: Hamarøyværinger ble til Steigværinger

Grenseejusteringer i 1964

Den 1. januar1964 ble det iverksatt kommunesammenslåinger og grensejusteringer som fikk betydning for hele Nord-Salten og tilstøtende områder. Leiranger og Nordfold ble slått sammen til en mye større Steigen kommune, mens Hamarøy overførte noen mindre landområder til Steigen og Tysfjord.

I nord ble et område øst for Korsnes med om lag 16 km² og 33 innbyggere med gårdene Tysnes og Molvika overført til Tysfjord. Den opprinnelige grensa gikk nordover fra Bogvetten til Herøyklubben.

I øst/sørøst ble områdene mellom Veggfjellan og Langvikodden overført til Steigen. Den opprinnelige grensa gikk langs vannskillet mellom Straumfjordvatnet og Balkjosen og videre østover langs vannskillet mellom Storvatnet og Hopvatnet. Gårdene Forsan, Sirines, Store Straumfjorden og Svartfjell med 77 innbyggere ble berørt. Arealet var på 117 km²

Hovedveiforbindelsen inn til Steigen er i dag at du tar av E6 ved Tømmerneset og følger Fv 835 gjennom Steigentunnelen.
Fergeforbindelsen til Steigen fra Røsvik i Sørfold kommune ble lagt ned den 12. juli 1990 da Steigen fikk fastlandsforbindelse med Hamarøy.
Ferjeforbindelse Bogøy - Skutvik ble like etter at veien kom også lagt ned, men til Skutvik har vi i dag forbindelse med hurtigbåten Bodø - Svolvær.
Den hurtigbåt kjører fra Bodø samme gamle leia som gamle Saltens dampskipselskap gjorde med sine gamle båter i gamlere dager.

Det er Torghatten nord som driver hurtigbåtruta i dag. En tur med dem i godt vær og speilblank sjø er å anbefalle ( huff, har vært sjøsyk både Bodø - Bogøy og Bogøy - Svolvær æ )Link til rutetabell for hurtigbåten
http://www.torghattennord.no/Adresse

Erling Steen
Kirkeveien 23a
9700 Lakselv
Norge

Har du bilder eller fortellinger fra Forsan, Straumfjord og Svartfjell ?

Brev og Mail kan du sende meg hele døgnet.
Telefontiden er 10oo - 22oo