Denne mappa handler om to personer man fikk hilse på som var fra Forsan

Gjertine Kornelia Andorsdatter f 9.2.1866 d 30.12.1899 søster av min bestefar og som ble gift med Edvard Johansen, bosatte seg i Forsan, døde veldig ung

  Søskenbarna  Amandus og Julius Forsaa

 1.

Besteforeldrene til de to søskenbarn ,   Amandus og Julius Forsaa var gårdbruker Johan P. Larsen f. 1816/1819 i Hamarøy og hustru Lisabeth /Elisabeth Marie Olsdatter f. 1818/1820 i Hamarøy.

De fikk barna: 

Bertina M. Johansdatter f. 1841

Lornts Johansen f. 1844

Ole Johansen f. 1946

Christian S. Johansen f. 1849

Edvard Johansen f. 25. mai 1852 på Forsaa (ref kirkeboka)  <<<<<  far  til Amandus

John Elias Johansen f. 19. feb 1855 på Forsaa (ref kirkeboka)   <<<<<  far til Julius

Hans C. Johansen f. 1958 

Bertina fikk sønnen Karel Ludvig Pedersen utenfor ekteskap i 1865 (i Hamarøy) 

2.

Edvard Johansen ble gift med Gjertine Kornelia Andorsdatter (bilde) f 9.2.1866  d 30.12.1899 hu var søster av min bestefar Edvard Andorsen og Edvard Johansen og kona Gjertine fikk barna: 

Jonna Petrine Edvardsen f. 1888 mulig dette er Emma, at hu kalte seg for det og ble kalt

                                             det, for hvor finner vi Emma ellers ? Ei søster som utvandra

                                              ilag med Amandus til Amerika ????

Charlotte Amalie Edvardsen f. 1889 kalte seg for og ble kalt Lotte

Amandus Pareli Edvardsen f. 26.05.1891   d. --.02.1978

Ole Schjelderup Edvardsen f.1896  d. 06.03.1925 hadde sønnen Olaf Johan Ingeberg 1922, med Anna Sofie Danielsdatter f.1887 -  på Sirines

Det var Ole Schieldrup som ble tatt av snøskred i Muddan 6 mars 1925 Dødsårsaken i kirkeboka for Ole er "Begravet i sneskred", han døde 6. mars og ble begravet 13. april i Sagfjord. 

Ser ut som om Edvard ble tidlig enkemann og ikke giftet seg opp att. Mora  ble boende hos han, da hun ble enke. 

3.

Johan Elias Johansen ble gift med Joakime Marie Karlsen f. 11.5.1866 i Hamarøy. De fikk barna: 

Julius Engelbert Johnsen f. 22.4.1893

Karl Kristian Johnsen f. 15.1.1895

Helga Marie Eline Johnsen f. 20.3.1899

Jenny Johnsen f. 3.9.1905

 

Om Julius Forsaa

 

 Julius Forsaa - nordlandstegneren

 

Julius Forsaa (født 1893 i Forsan, da i Hamarøy, nå Steigen, død 1978 i Bodø) var en norsk tegner. Forsan, som som nå ligger i Steigen der du kommer ut av Steigentunnelen, lå tidligere i Hamarøy, og vi regner derfor Julius Forsaa som bodde her, som Hamarøymann

 

Julius Forsaa ble altså født i Forsan 1893 av foreldre Jon og Joakime Johansen. De eide et lite småbruk som da vanlig var, og de hadde skogen som attåtnæring. Om vinteren drev faren fiske på Lofoten, dette var også ganske vanlig for for mannfolk i Steigen og Hamarøy. Her, i Forsan, i den fantastiske naturen, fant den unge kunstneren inspirasjon til mange av de tegninger og akvareller som han laget. Han viste tidlig kunstneriske evner innen tegne og malekunsten. Dette var jo ikke akkurat sysler som da ble sett på som yrke som kunne bringe midler til livsopphold, det ble heller sett på som unyttig og tidheft.

Julius ble ingen gårdbruker, og for å kunne tjene litt på sine kunstneriske evner, begynte han som kolportør for et forlag i Bergen. Han reiste omkring med bokskreppa langs kysten her nord. Han var meget glad i å lese, så dette yrket passet han godt. Det viste seg også på hans i de dager store boksamling.

 

 

Samtidig med denne reisingen sendte han tegninger til forskjellige vitseblad og aviser sør i landet. Det var kun redaktør Østerholdt i vittighetsbladet "HVEPSEN" som svarte. Redaktøren la ikke skjul på at tegningene til Julius hadde vakt stor oppmerksomhet. De ble da offentliggjort både i "HVEPSEN" og andre blad, og da de gjorde stor lykke blant leserne, ble Julius ansatt, dette var i 1916. Han reiste da til Oslo for å starte sin karriere. Julius Forsaa gjorde det meget bra som karikaturtegner den tiden han var i Oslo. Både 1. verdenskrig og mellomkrigstiden var en rik tid på markante personligheter og spennende situasjoner. Ved siden av arbeidet i "Vepsen" tegnet han også for "Sosialdemodraten" senere kalt "Arbeiderbladet". En kunne også finne tegningene hans i utenlandske vittighetsblad- engelske og svenske bl.a.

Mens han var i Oslo bodde han hos en familie Eek. Han ble forlovet med familiens datter Aslaug Eek. Fremtiden så lys ut, han var vel etablert i Oslos kunstnermiljø. Han fikk overstrømmende kritikker og anerkjennelse som kunstner.

Mens Julius var i Oslo studerte han ved Kunst og Håndverksskolen. Men han trivdes ikke i Oslo. Han mistet kontakten med naturen og det enkle folkelige levesettet han var vant med i Forsan og i 1924, etter 8 år i hovedstaden reiste han hjem - for godt. Vittighetsbladene fikk dårligere tider og lesernes smak forandret seg til kjærlighetshistorier og rørende menneskeskildringer. "Hvepsen" gikk i 1928 inn i "Arbeidermagasinet". Alt dette var ikke i Julius` smak.

Julius kom inn på skolen fordi han vant en tegnekonkurranse som var utlyst ved en Osloavis, visstnok "Tidens Tegn". Oppgaven lød: Tegn en kjent norsk person med én strek. Julius tegnet Johan Falkberget og vant førstepremien: et år på Kunst og Håndverkskolen med alle utgifter dekket. 

 

 

 

 

Han fikk brev hjemmefra at hans bror Karl, som skulle ha Forsan, hadde fått tuberkulose, og at hans far var blitt syk og døde plutselig. Nå satt moren og søsteren alene i Forsan. Julius måtte bryte opp fra Oslo og reise tilbake for å overta gården. Han ble aldri gift med Aslaug Eek, men de opprettholdt forlovelsen gjennom 42 år.

 

Julius fortsatte med sin kunst etter at han kom tilbake til Forsan, og i 1928 begynte han å tegne og å skrive i Nordlandspostens lørdagstillegg. Her hadde han skildringer fra gamle dager , naturopplevelser og jakthistorier og da særlig med samen Siri-Petter i hovedrollen.

 

 

Han laget også en del akvareller som han solgte til besøkende og andre kunstelskere. Men han ble ikke rik på dette. Interessen for kunst var heller laber på denne tiden. Men etter krigen og frem til han døde i 1978 var det imidlertid mange som ønsket å eie en eller flere av tegninger og vakre akvareller.

 

På sine eldre dager kunne han si: "En dag borte fra Forsan er en bortkastet dag."

 

 

Julius tenkte egentlig aldri å satse helt på kunsten. Han har bilder på Statens høstutstilling og han har fått stipend som tegner. Men han er ikke representert i de store kunstgallerier. Han ble aldri noen stor og betydningsfull kunstner, det skyltes vel neppe talentet, men heller at forholdene ikke lå helt tilrette.

 

Julius Forsaa kunne slå om seg med filisofiske betraktninger: "Jeg kan lese menneskenes karakter på den måten de stabler veden på. En påholden og gjerrig mann legger strangene i laet så tett at man ikke kan få en bordjunge (bordkniv) imellom. En uærlig mann legger laet i en grop så at det skal se lite ut. Men dere som er unge har tankene alle andre steder enn der de skal være, kaster veden hulter til bulter uten tanke på at dere skal få en god takst. Men det skal dere få allikevel. Jeg har taksert hundrevis av vedla og ser selvfølgelig hvor mye dere har her." Dette sa han til ungdommer som var og hugget ved hos han og når de ba han taksere vedlaet.

 

 

De siste årene var han plaget med øynene, slik at han ikke fikk dyrke sin store lidenskap så mye som han ville. Men han fortsatte å bo i Forsan helt til andre plager gjorde det nødvendig for han å flytte til aldershjemmet "Kveldro" i Steigen. Julius Forsaa døde på Bodø sykehus sommeren 1978.

 

En del av hans bilder er utstilt på Hamarøy Bygdeheim, og Hamarøy Bygdetun har kopier av det meste han har laget. Mye av det han har laget finnes rundt om i hjemmene i Hamarøy og Steigen. Hildur Kristiansen, Svartfjell har gjort en stor innsats for å få bildene hans frem i lyset og har stått på for å få utstillinger i Hamarøy og Steigen. Hun hadde selv veldig god kontakt med kunstneren da han levde. Hildur tror jeg også har en del av hans originale tegninger på en vegg eller to

 

Om Amandus Pareli Edvardsen (Andrew Forso) 1891 - 1978

 

Amandus reiste til Amerika første gang i 1912, men vi vet mange at Amandus kom over til Norge mange ganger som vaskehjelp på en eller annen Amerikabåt, vasket kopper og kar over hele Atlanterhavet som billett på båten. Når han startet med dette vet vi ikke, men jeg som hjemmesidens far og mange andre vet han kom til Norge på den måten ihvertfall på 1960 og 1970 tallet annet hvert år.

9 år etter han dro til Amerika  første gang, så var han i Norge og henta seg ei kone også

Amandus ble 19. jul 1921 viet i Lenvik Troms med Oliva Sofie Halfrid Didriksen f. 1894 fra Græsmyr. Amandus står omtalt som «gårdsarbeider (Amerikaner)» så han var nok bare hjemme i gamlelandet en tur og hentet seg en kone. 

I 1923 ankommer Amndus og kona Ellis Island. Sammen med dem er også ei Emma Johnsen Forsaa. Mulig Emma var ei søster til Amandus (mener å ha hørt han fikk med seg ei søster til Amerika også ) Navneloven kom i 1923 og mulig Emma hadde rukket å skifte navn fra Edvardsen til Forsaa ( tror alle søsken til Amandus bytta til Navnet Forsaa før navneloven kom, og at mange andre i Forsan klarte å gjøre det samme ) 

Mener å ha hørt at Amandus bodde i bilbyen Detroit i Michigan i USA, at han var arbeider eller sjef på en av bilfabrikkene der, men dette har jeg enda ikke fått bekreftet, men mulig vi er snart på vei til å finne det ut

 

http://www.ellisisland.org/search/ship_passengers.asp?letter=b&half=1&sname=Bergensfjord&year=1923&sdate=11/19/1923&port=Kristiania,+Norway&page=3

Ellis Island - FREE Port of New York Passenger Records Search
www.ellisisland.org
Ellis Island is the symbol of American immigration and the immigrant experience. Use our Free Search to find your immigrant ancestors arriving through the Port of New York at Ellis Island between 1892
 

Amandus Forsaa han fra Forsan som utvandra til Amerike bruka annet hvert år om våren å dukke opp i gamlelandet Norge. Han bruka vaske kopper og kar på Amerikabåten for å komme seg over Atlanterhavet. Han bruka hvist å dukke opp i Oslo hos min tante Edel og onkel Leif Lorentsen, før han begynte på reisa nordover med tog og buss, han var innom Møre og Romsdal fylke ett sted og besøka noen damer der ( vet ikke hvem han besøka der, men mener han skrøt bare av at det var to damer han kjente der, mulig det er dem som er ilag med han på bildet)
Amandus dukka også opp i Trondheim i mitt barndomshjem hos mamma og pappa annet hvert år .

Her har Amandus Forsaa min tante Siigrun på fanget. Fra venstre min mamma Annie med meg selv på fanget, min bror Gustav midt i bildet. Bildet er tatt i Krambugata 12 i Trondheim, mitt første barndomshjem før vi flytta inn til Lade i Trondheim. Jeg husker svært lite ifra Krambugata, men husker at da Amandus kom så måtte jeg ha på pene klær, var han litt konge ????

Her er vi flytta innover til Lade i Trondheim og Amandus Forsaa er blitt fotografert på plena vår der. Amandus var en artig og trivelig kar for mæ, han bruka fortelle med amerikansk aksent om Amerika til mæ, om at alt i Amerika var mye større enn her i Norge. Alle dyrene var nesten dobbelt så store der borte. Elg, Bjørn og Ulv var bare bittesmå her i Norge og disse historiene hans er som brent inn i meg. Han skrøt mye om Amerika, en herlig kar til å forteller historier. Han var glad i Norske tomater, vi hadde ett gartneri ca 15 minutter å gå til som dyrka tomater på Lade. På det utsalget av tomater måtte jeg bestandig gå med Amandus som guttunge ca 5-6 år og helt opp til ca 20 årene annet hvert år for at han skulle få handla seg tomater- På utsalget sto det bestandig ei mørkhåret dama ( i alle år ) hu hoppa på Amandus og gav han klem og kyss på kinnet annet hvert år før han fikk handla og fikk mange kilo med grønne tomater (som måtte modnes hjemme) gratis av hu. Huff, det var bestandig tungt å gå fra tomatutsalget, vi bærte på fler og tjue kilo røde og grønne tomater husker jeg.
Dem tomatene skulle Amandus ha med seg til Forsan på Hamarøy

I 1913 reiste Amandus Pareli Edvardsen Forsaa med SS Zero.

En flink forsker han Vidar Johansen sier dette: Amandus Pareli Edvardsen Forsaa reiste, så langt jeg har funnet, to ganger til USA. Første gang 26.03.1913 og andre gang 01.11.1923. Nå kan jeg bare søke på reiser til og med 1930. Så han kan ha reist flere ganger etter 1930. Nu var han jo maskinsmører i 1923 og jobbet trolig som smører på skip.  Det vet jeg ingenting om, men det kan jo vøre en mulighet. jeg vet heller ikke om de som jobbet på skip måtte registrere seg ut og inn ved anløp i Norge. Kanskje slapp de det hvis de ikke gikk på land ?

Dette som Vidar sier her kan nok stemme med Amandus, selv om Amandus sa selv at han reiste fram og tilbake med å vaske kopper, ihvertfall sa han at han vaska kopper til meg som er hjemmesidens far, den gang jeg var bare ungdommen og fikk hilsa på Amandus

 

I 1923 reiste Amandus med SS Bergensfjord.

Siste nytt om Amandus og kona Olivia

Siste nytt om Amandus og hans kone er at en gang i tiden så har dem forandret litt på sine navn, mulig har dem gjort det for å få en mer amerikansk klang på sine navn.

Amandus kaller seg for Andrew Forso og kona for Liva Forso. I det dokument som er avbildet som ett bilde her, så er dette folketellingen i 1930 for Staten Michigan i USA. Her finner man blandt annet opplysninger om yrke, for Amandus og Olivia (Andrew og Liva) pluss tre av deres barn (vet ikke om dem hadde flere, som kanskje bodde en annen plass)

Barn i denne 1930 tellingen er: Nelly født ca 1925, Edgar født ca 1926 og Louise født ca 1928. I folketellingen for 1940 finner vi også Amandus som Andrew Forso .

 

Håper å få i link til dette disse folketellings-dokumenter istedenfor disse bilder og håper noen kan hjelpe meg med skrifta da jeg ikke er noe god på krøllete bokstaver, gammel skrift. Håper også det lar seg gjøre å få dokumentet over til ett Word dokument.

 

 

Fant Amandus Forso ilag med sin kone og barn i folketelling for 1940 også. Linje 59 Amandus som Andrew. Linje 60 kona som Olivia igjen. Linje 61 Nellie som datter. Linje 62 Edvard som sønn Linje 63 Lovisa som datter.
Her i hjemmesiden er disse to dokumenter vanskelig å få forstørret, mens jeg her hjemme hos meg selv får jeg dem større og leselig i Windows fotovisning på min Pc.
Om noen vil ha disse dokumenter av meg på mail så varsle meg.
Håper noen av dere som ser dette, kan gå videre og finne igjen barn og kanskje barnebarn av Amandus og Olivia fra lille Norge.

Flere tellinger etter dette finnes det ikke enda. Ikke offentliggjort.

Men i trygdeordningens dødsfallregistre for USA og staten Michigan finner vi Andrew Forso. (Samme navn som på folketellingan) Her er han oppført med fødselsdato 26. mai 1891 som er helt riktig fødselsdato. Han oppgis å dø i februar 1978. Siste bosted Calumet, Michigan.

Ønsker mer stoff fra Forsan til Hjemmesiden min

Det som er skrevet ned her om Julius og Amandus er mesteparten funnet på Internett og er skrevet ned av andre, (kopiert tekst og bilder) men både tekst og bilder bruk jeg her i hjemmesiden min pga jeg fikk lov å oppleve og snakke litt med både Julius og Amandus når dem levde, føler jeg kjenner dem litt fra den gang og må bare hedre dem med ord fra andre og meg selv her i hjemmesiden min. 
Noe av det som er skrevet ned her bli det kanskje rettet på av og til. Skal interjuve damer, ei fra Forsan, og ei fra Svartfjell, som hadde mye kjennskap til herrene Amandus og Julius, begge damene heter Hildur.

Desverre, hjemmesiden min forstørrer dokumenter og bilder for lite

Har funnet ut at dere som finner hjemmesiden min får dårlige forstørelser på bilder og dokumenter her inne i siden, vet ikke om dere kan kopiere og få det forstørret på deres egen PC i egne programmer. Jeg kan godt sende dere ett bilde eller dokument eller fem om dere send meg deres epost adresse på en sms til 91752896.

Håper da at dere kan klare å forstørre selv og hjelpe meg å lete opp etterkommere barn og barnebarn av dem som er blandt Amandus ( Andrew ) sine i dokumentene som kun finnes i jpg filer her hos meg selv, men som jeg vet kan la seg forstørre i andre program enn her i hjemmesiden min

Kommentarer

16.06.2017 10:45

Nils Erik Østerud

Jeg har et lite filmklipp av Julius Forså i Forsan på sine gamle dager. Ca 30 sek. Du kan få en webadresse til kllippet hvis du er interessert.

16.11.2014 02:46

Erling Steen

Dem skulle kommet fram i dagen. Jeg kjenner ei eldre dama som prøver å få Julius og hans tegninger kjent. Ring meg på 91752896 på dagtid, men ikke onsdager

15.11.2014 17:19

Anne og Kjell Cronsteen

Vi har noen tegninger av Julius Forsaa etter vår tante Aslaug Eeg som han var forlovet med.